Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Technické parametry

Zkušební metody v rozsahu akreditace:

 • ČSN EN 1363-1
 • ČSN EN 1363-2
 • ČSN EN 1364-1
 • ČSN EN 1364-5
 • ČSN EN 1366-3
 • ČSN EN 1366-4
 • ČSN EN 1634-1+ A1
 • ČSN EN 1634-2

   

 


 

Zkoušky dle teplotních křivek:

 • křivka normová dle ČSN EN 1363-1:2013, odst. 5.1.1
 • křivka vnějšího požáru dle ČSN EN 1363-2:2000, odst. 5.2
 • křivka pomalého zahřívání dle ČSN EN 1363-2:2000, odst. 6.2
 • křivka uhlovodíková dle ČSN EN 1363-2:2000, odst. 4.2
 • libovolné uživatelské křivky do teploty 1180 °C

Obecné informace

 • Teplota vnitřního prostoru pece max. 1187 °C po dobu max. 260 minut 
 • K dispozici jsou 2 nezatěžovací zkušební rámy o světlých rozměrech 5 x 3,5 x 0,25 m, které slouží pro osazení zkušebních vzorků
 • Přeprava rámů pomocí mostového jeřábu s nosností 12 tun
 • Maximální hmotnost vzorků včetně vyzdívky je 9100 kg
 • Pro montáž vzorku je k dispozici nůžková plošina
 • Zkoušky mimo rozsah akreditace provádíme dle domluvy a požadavků

 


 

Měření a vyhodnocení:

 • Teploty, tlak a objem kyslíku v prostoru pece
 • Teploty na neexponovaném povrchu pomocí až 120 termočlánků
 • Teploty na exponovaném povrchu, případně uvnitř vzorku, pomocí až 25 termočlánků
 • Sálavý tepelný tok až na dvou radiometrech s rozsahem 0-50 kW/m2
 • Deformace pomocí křížového laseru a měřidla
 • Sada měrek spár a držák bavlněného polštářku
 • Dva zasklené otvory pro sledování vzorku během zkoušky
 • Kamerový záznam
 • Výstup z termokamery
AVAPS s.r.o.
U Obalovny 488
250 67 Klecany
Česká republika
Zobrazit celou mapu